ก่อนนอนนะคนดี

เปลวเพลิง

ก่อนคนดีหนุนหมอนนอนแนบนิทร
ก้มกราบพระศักสิทธิ์สฤษฎิ์ผล
และตั้งจิตอธิษฐานบันดาลดล
ทำกมลสงบนิ่งยิ่งขึ้นไป

นอนแล้วจงฝันหวานชื่นบานนะ
ฉันนี้จะจำแลงเพียงแสงไข
กอดคนดีด้วยรักปักฤทัย
ยุงไม่ไต่ไรไม่ตอมถนอมนอน

ในดินแดนแสนงามในความฝัน
จงนิรันดร์สุโขสโมสร
ก่อนสูรย์ส่องก่องฟ้าฉันลาจร
สู่อัมพรทิพย์สถานใกล้ธารดาว

ดวงใจนี้งดงามด้วยความรัก
แจ่มประจักษ์เรืองรองจากห้องหาว
เปล่งประกายเพชราอันพร่าพราว
ร้อยเรื่องราวโสภณสู่คนดี

โอ้เจ้าจงหนุนหมอนนอนได้แล้ว
ในเรือนแก้วแววระยับสลับสี
ฉันฝากพรข้ามฟ้ายามราตรี
มาให้ปรีดิ์เปรมขวัญทั่วกันเทอญ				
comments powered by Disqus