สิทธิ์ของความคิดถึง

cicada

แสนไกลได้พบสบเพียงฝัน

โปรดทราบใจนั้นยังหวั่นไหว

เก็บดาวสอดสร้อยร้อยมาลัย

รอใคร หมายปอง..อาจต้องการ

ใช้สิทธิ์..คิดถึง ซึ้งประจักษ์

มาลัยรักพวงนี้แสนหวาน

จากจินต์ถวิลหารักมานาน

แม้พบพานขอให้..ใจเดียว

เกรงเดินทางฝันพลันไหลหลง

สะดุดหยุดลงคงเปล่าเปลี่ยว

คิดก่อสัมพันธ์ผูกควั่นเกลียว

อย่าเหลียวแลอื่นให้ขื่นทรวง

จะตอบหัวใจให้รู้แน่

ดวงแดคนไกล ใช่..ยังห่วง

เอ่ยคำสัญญามาถามทวง

วันล่วงห้วงใจไม่หยุดรัก

♥ ♥ ♥

แซม

comments powered by Disqus
  cicada