เปลี่ยนฝัน

แก้วประเสริฐ

                 เปลี่ยนฝัน

๐วันคืนเปลี่ยนแน่แล้ว      จริงฤา
ยากจะมาฝึกปรือ             ผ่องแผ้ว
เวียนวนว่ายวกหรือ          ก่อเกิด
ซ้ำยากผ่านมิแคล้ว          ถูกจ้องจับมองฯ

วันคืนเปลี่ยนแน่แล้ว        ความฝันแป้วหมองใจ
มิทราบเหตุเป็นไฉน         ฝากภายในดวงฤดี

มองดูดุจดั่งฟ้า                 เดือนดาราหมองศรี
ชอกช้ำแฝงชีวี                 ยากจะพลีม่านดวงใจ

อดเปรี้ยวแต่ไร้หวาน         ความจริงผ่านมองหม่นใน
ยากยิ่งจะแก้ไข                 ฝังอยู่ไว้ในตัวเอง

เนิ่นนานผ่านหมองหม่น      มันระคนปนย่ำเกรง
ไม่เขียนชักวังเวง               จึงฝากไว้ในห้วงฝัน

ดุจโดนไข้ให้หนาวสั่น         มันป่วนปั่นสุดเสกสรร
อกเอยยากแบ่งปัน              ช่างเปลี่ยนแล้วนะแก้วตา

รวดร้าวแห่งดวงจิต              หวานแนบสนิทติดพันหา
ร่ายบทดุจสนทนา                เหมือนปลาร้าที่เน่าโชย

หลับตาพาเปลี่ยนฝัน            เคยกำนัลผ่านแห้งโหย
คงไว้นัยน์ตาโปรย                นิทราแล้วไข้เรียกหา.

                           แก้วประเสริฐ.
				
comments powered by Disqus