ฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้

ลักษมณ์

ฉันไม่มีอะไรจะมาบอก ไปเพื่อหนีออกจากทุกความหมาย ค้างอื่นหมื่นแสนอีกมากมาย คืนกลับกลายหายวับไปกับตา ที่ๆฉันนั้นไปในคราวนี้ ไหนจะมีที่ใดให้ค้นหา ไม่มีแล้วที่ใดที่ผ่านมา ได้พบหน้าสบตากับใจตัวเอง ฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ (1-3 ต.ค. 56 วัดหลังศาล ภูเก็ต)
Unlike ·  · Share
comments powered by Disqus
ชื่อเรื่องสั้น