ราชสาส์นเชิญจอมยุทธกลอน

ยาแก้ปวด

ราชสาส์นเทียบเชิญจอมยุทธกลอน
อย่ามัวนอนกรนกลบสลบไสล
เก็บกระบี่สนิมจับด้วยหลับใน
มิฝักใฝ่เชิงยุทธ์ดุจลืมกลอน
ลุกขึ้นมาเริงร่ายกลยุทธ์
วาดให้สุดลีลาท่าเก่าก่อน
คมกระบี่บาดใจให้ขาดรอน
ให้สะท้อนยุทธภพประสบมา
ยกดาบจรดหัวใจไม่ไหวหวั่น
ภายในนั้นนิ่งสงบสยบภูผา
เลือดในกายพลุ่งพล่านจินตนา
รอจอมยุทธนั้นมาพร่าชีวี
ณ.ผาจันทร์ข้าเศร้าเงียบเหงานัก
ดาบในฝักสนิมจับดับรัศมี
นารีแดงค้างเติ่งมาหลายปี
ขอสักทีเปิดประลองผองเพื่อนเกลอ...
ราชส์นถึงเหล่าจอมยุทธทั้งหลาย
ให้มาประลองกันได้ที่นี่ ณ.บัดนาวววว
comments powered by Disqus