๏ 14 ปีแห่งความหลัง๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏บ้านหลังน้อยมากมายหลายมิ่งมิตร
ร่วมลิขิตกลกลอนอักษรศิลป์
บทประพันธ์กรองกลั่นคั้นจากจินต์
มิให้สิ้นวรรณกรรมล้ำค่าไทย

แม้เวลาเปลี่ยนผันจากวันก่อน
บางช่วงตอนลับล่มจมสมัย
กี่คนครูล่วงลับดับแสงไป
แต่หาไร้ผู้สืบสานงานกวี

มาลมิ่งมิตรมากมายในบ้านน้อย
ที่ยังคอยแต่งเติมเพิ่มแสงสี
ทั้งโคลงกลอนกาพย์ฉันท์บรรดามี
ด้วยสิ่งที่ร้อยใจไร้มารยา

แม้นมิใช่บรมครูผู้ล้ำเลิศ
แต่ก็เกิดจากจินต์ถวิลหา
แม้นยังด้อยความหมายในอักษรา
แค่คุณค่าคือใจใฝ่เขียนงาน

ขอขอบคุณบ้านกลอนไทยจากใจนี้
สิบสี่ปีหยัดยืนและสืบสาน
วรรณกรรมสิหายกับสายกาล
จงยืนหยัดยาวนาน..ตราบนิรันดร์๚ะ๛

**ข้าพข้อยก็ยังเม้นท์ไม่ได้..คุณปีกฟ้าช่วยเปลี่ยนเมลล์ของข้าพข้อย เป็น payap2510@gmail.com ด้วยขอรับในฐานข้อมูลเดิม(อยากจะเม้นท์ในกลอน วันที่รอคอย แต่เม้นท์ไม่ได้555)
				
comments powered by Disqus