ออกพรรษา

ลักษมณ์

อันเหล้าน้อยย่อมแพ้ โซดา อ่อนแก่ที่ชงมา เช่นนั้น สติย่อมนำพา ถึงฝั่ง กิเลสอันปิดกั้น มิให้ไปถึง 19ต.ค.56 วันออกพรรษา
Unlike ·  · Share
comments powered by Disqus
ชื่อเรื่องสั้น