สุเทพ เทือกสุบรรณ

ลักษมณ์

สุ ธารสร่วมร้อย รวมชน เทพ ช่วยบันดาลดล สู่ล้าน เทือก แดดท่ามกลางฝน ทนฝ่า สุบรรณ พิภพสะท้าน สู่ฟ้าอวยชัย วรศักดิ์ สาคร
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
Unlike ·  · Unfollow Post · Share
comments powered by Disqus
ชื่อเรื่องสั้น