มติกรุง

กุ้งหนามแดง

"หยุดระบอบทักษิณกันเสียเถิด
ปลดหุ่นเชิดจากมือผู้ถือหาง"
ลงนามตามจารีตก่อนหรีดวาง
...ผู้ชิมลางประชาธิปไตย
แล้วแต่งดำไว้ทุกข์ไปรุกที่
เสียงอึงมี่กังวานสะท้านไหว
โบกธงซ้ำตะคอกว่าออกไป
จุดตะไลฯ ฝันฟุ้งกระทุ้งเมือง
คอรับชั่นเร่งรัดขจัดแจ้ง
จะหมดสิ้นขัดแย้งเลิกแดงเหลือง
ปิดประเทศปรับปรุงรับรุ่งเรือง
พ้นชีวิตฝืดเคืองดังเคยมี
สร้างโลกสวยโดยพลันไปกันเถอะ
ล้างสิ่งเปรอะเปื้อนออกร่วมฟอกสี
หวังว่าคงคุ้มค่าพอราวี
กับสิ่งที่เสียไปและได้มา!!!
 
comments powered by Disqus