อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ สัตถา เทวมนุสสานัง

ลักษมณ์

อภิวาทแทบบาทน้อม วันทา สมเด็จพระสัมมา พุทธเจ้า ครูผู้ฝึกเทวดา และมนุษย์ สามโลกพ้นพรหมเฝ้า สู่โพ้นนฤพาน วรศักดิ์ สาคร ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ขอบคุณที่มาของภาพ
Cr. Hinghoi Noi
comments powered by Disqus
ชื่อเรื่องสั้น