แค่มองมองแล้วว่าข้าก็รู้

บุญพร้อม


เราต่างก็เป็นครูได้รู้เรียน

ถนัดเขียนทำนาและค้าขาย

ทำประมงค้าอ่างบ้างเลี้ยงควาย

แต่ละรายย่อมชำนาญการที่ทำ

แค่มองมองแล้วว่าข้าก็รู้

ใช้คำหลู่ ว่าไร้ค่าช่างน่าขำ

ไม่ทันรู้ความยากใช้ปากนำ

เวลาทำจึงเห็นไม่เป็นเลย

ควรมอบความสำคัญให้กันบ้าง

มีบางอย่างต้องให้เขาเล่าเฉลย

เห็นรูปกายภายนอกแล้วบอกเชย

ผลลงเอยจึงแย่แพ้……ทั้งปี

 

comments powered by Disqus