กระต่ายตื่นตูม

กุ้งหนามแดง

ดูสับสนวุ่นวายแค่ป้ายผ้า
ใครจะกล้าแบ่งแยกเพราะแตกสี
วาทะกรรมจำอวดแค่อวดดี
ฤาจะมีความหมายขยายความ
แค่ยกพวกท้าท้ายเบื่อหน่ายนัก
หาได้ปักหลักดินโยนหินถาม
แค่หลีกเลี่ยงรุนแรงขัดแย้งปราม
กลับลุกลามใหญ่โตผลุบโผล่คุม
เรื่องแค่นี้จุดชนวนป่วนทหาร
รัฐประหารงันงกใกล้ตกหลุม
แค่แผนเก่าลอบกัดขาดรัดกุม
หลังชุมนุมยาวนานจนคร้านรอ
สปป ล้านนาแค่อารมณ์
ที่ทับถมก่ายกองจึงร้องขอ
ให้ต่างคนต่างอยู่รู้จักพอ
แค่ตัดพ้อตามควรอย่าด่วนแปลง!!!
comments powered by Disqus