การเดินทางนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Manit

1.การเดินทางท่านนายกและคณะ             

ออกพบปะผู้คนค้นหาหนทาง

เชื่อมสัมพันธ์การค้าระหว่างกัน                          

น่าเชื่อถือในน้ำใจมิตรไมตรี

2.เพื่อไทยทุกคนมั่งคั่งเศรษฐกิจ               

มั่นคงในวัฒนธรรมประเพณี

ดีที่มีพี่ทักษิณคอยช่วยเหลือ                              

ช่วยนำทางให้ได้พบท่านผู้นำ

3.รัฐบาลที่สามารถทำสัญญา                           

ไม่เสียท่าใช้งบหลวงไปมากมาย

ด้วยความหวังนำไทยสู่สากล                             

เปิดประตูสู่อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยน

4.ขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรม             

นำไทยสร้างนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่

เปิดเสรีการค้าขายการลงทุน                            

ใช้เป็นทุนความเป็นไทยใจจดจ่อ

5.ปรากฏผลดลใจไทยดังหวัง                            

ปรองดองกันในวันนี้ดีกว่าแน่

ไทยร่อแร่หากไทยสร้างขัดแย้ง                          

มัวกลั่นแกล้งพาชาติไทยล่มจมได้

6.สงสารลูกหลานรุ่นต่อไป                      

ต้องรับกรรมประเทศแทนผู้ใหญ่

ที่ท่านได้สร้างเวรกรรมต่อกันไว้                         

ไม่มลายลงไปจากตัวกูของกู 

7.มุ่งอุ้มชูความจริงยุติธรรม                          

ต้องรับเวรรับกรรมที่ไม่ได้ก่อ

สังคมไร้รักสามัคคีมุ่งขัดแย้ง                              

อาจฝังคนทั้งประเทศจมลงดิน       

8.คนหนึ่งทำสองคนขัดไม่ถึงฝั่ง                 

คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยเพื่อคนไทย

ปฏิรูปตัวตนและกฎเกณฑ์                                

หลักวิธีบริหารจัดการงาน

9.หลีกเลี่ยงทุจริตคอร์รัปชั่น                   

เชิงนโยบายประชาธิปไตย

กระจายสรรพสิ่งที่คนต้องการ                          

แก้ไขความยากจนในครัวเรือน

10.สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน                    

การก่อสร้างเทคโนโลยีเงินมากมาย

ลำเลียงตามเส้นทางที่ต้องการ                           

อาจบันดาลสุขสบายลดต้นทุน

11.ความเป็นคนไม่ได้มีด้านร่างกาย           

จิตใจคนต้องพร้อมลดอบาย

สังคมไทยเป็นหนึ่งเดียวทั้งกายใจ                      

ไม่เดียวดายนำไทยให้หม่นหมอง    

12.ยิ่งลักษณ์สุขจริงหนอสงบสบาย           

ทั้งกายใจจิตวิญญาณการงานดี

อีกหนึ่งรุ่นทายาทตระกูลชิน                              

ขอเทอดเกียรติ์สตรีนายกไทย                       

comments powered by Disqus