นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกหญิงแกร่งไทยล้านนา

Manit

1.หญิงแกร่งแห่งล้านนาเลือดนักสู้ 

เอาชีวิตมุ่งปกป้องรักษา

ธรรมมาภิบาลประชาธิปไตย 

ให้คงมีอยู่คู่ประเทศชาติ 

2.ประชาชนชาวไทยได้ใช้สิทธิ์

เลือกตั้งเลือกผู้นำรัฐบาล

ออกกฎหมายเงินกู้จากต่างแดน

ทดแทนเงินกองทุนที่ลดลง

3.รักษาเสถียรภาพของประเทศ 

สร้างเครดิตสร้างภาพที่ตามจริง

สองล้านล้านใช้หนี้ห้าสิบปี

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไทย

4. อนาคตไทย 2020

ตุลาการตีความตามคุ้มค่า

ธรรมมาภิบาลไม่เน้นไม่ผ่านศาล

ให้โอกาสคราวหน้าต้องละเอียด

5.ไม่เบียดบังซ่อนเร้นงบประมาณ

ขอวิงวอนทีมงานรัฐบาล

ช่วยฝ่าฝันมุ่งมั่นตั้งใจทำ

นำโครงการคืนสู่ประชาชน

6. มหาอำนาจโลกพร้อมใจกัน

ช่วยเหลือประชาธิปไตยไทย

เกียรติยศศักดิ์ศรีเสรีภาพ

ในคุณภาพชีวิตสู่สากล

7.ต่างอดทนอดกลั้นไม่แทรกแซง

ภารกิจสำคัญแก้ปัญหา

กติกาประชาธิปไตย

ของไทยคงอยู่สืบต่อไป

8. พี่น้องนักการเมืองผู้เปรื่องปราด

ศาสตร์ศิลป์สร้างสาขาอาชีพ

จงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นคน

โอกาสเท่าทียมกันของคนไทย

comments powered by Disqus