ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม คือความรัก

รการต์


๏ ประติมากรรมคือความรัก...
เมื่อเธอถักลายกานท์ผสานศิลป์
ข้างน้ำตกสายธารขับขานริน
สู่โขดหินแสนไกลอันไหลนอง

ร้อยเส้นไหมแทนกานท์กระดานวาด
ตฤณชาติเสมือนเป็นเพื่อนผอง
เสร็จรูปลายใครหนอจะขอครอง
รูปประดิษฐ์ร้อยกรองเจ้าของเฟรม ๚ะ๛

                รการต์
				
comments powered by Disqus