กวีหนีตาย

กุ้งหนามแดง

กวีไม่ ปฏิเสธ เศษวาทะ
กวีไม่ ลดละ จะค้นหา
กวีไม่ แบ่งชั้น วันเวลา
กวีไม่ หาญกล้า คงปราชัย
กวีย่อม เจนจบ มิกลบเกลื่อน
กวีย่อม ขับเคลื่อน ร่วมสมัย
กวีย่อม วิพากย์ จากวิจัย
กวีย่อม อาลัย ไม่เงียบงัน
กวีนำ ความจริง มาตีแผ่
กวีนำ บางแง่ ที่เลือกสรร
กวีนำ มาแจง และแบ่งปัน
กวีนำ ความนั้น สู่มวลชน
กวีต้อง จากไป ไวเกินคาด
กวีต้อง เป็นทาส อยู่ทุกหน
กวีต้อง  กลืนกล้ำ ยอมจำนน
กวีต้อง ดิ้นรน เพื่อเสรี!!!   
comments powered by Disqus