แจ่วจั๊กจั่น

ร้อยฝัน

1
สายลมแรงพัดผ่านบนลานกว้าง
ฝุ่นดินคว้างลอยล่องจากกองหิน
ไผ่เสียดกอล้อลมก้มเรี่ยดิน
ก่อนฝนรินหลั่งรดหยดหยาดมา
แผ่นดินแล้งแห้งตายก็กลายกลับ
เมื่อได้รับละอองฝนบนเวหา
ป่าพลิกฟื้นคืนชีวิตจากนิทรา
ดั่งหนึ่งว่าต้องมนต์ดลบันดาล
ชีวิตหนึ่งเกือบตายดับกลับพลิกตื่น
ความฉ่ำชื่นปลุกเร้าเจ้าขับขาน
ไม้ผลิใบเจ้าจึงตื่นคืนตามกาล
จึงเริ่มงานขับเพลงไพรให้ได้ยิน
2
เจ้าเด็กน้อย คอยส่องมองตามเสียง
แม้แดดเปรี้ยงเพียงใดไม่ถวิล
ตบจั๊กจั่นติดยางไม้ไม่ให้บิน
ได้พอกินเดินกลับบ้านสำราญใจ
เก็บมะม่วงลูกอ่อนก่อนจะกลับ
นำมาสับไว้ตำยำกันใหญ่
เด็ดปีกแมงใส่ตะแกรงขึ้นย่างไฟ
พอกรอบนอกนุ่มในใส่ถ้วยรอ
ตำพริกแดง หอมกระเทียมตระเตียมไว้
แล้วจึงใส่จั๊กจั่นนั่นแหละหนอ
โขลกสักหน่อยให้เข้ากันเท่านั้นพอ
ค่อยเติมต่อปรุงเครื่องให้เรืองลิ้น
ชิมดูรสเผ็ดนำตามเค็มเปรี้ยว
ก่อนจะเคี้ยวหนุบหนับกับกระถิน
จ้ำข้าวเหนียวคำใหญ่ให้หนอนวิน****
เป็นของกินบ้านเราชาวบ้านนา
****  หมายเหตุ    วิน  ภาษาอีสาน  แปลว่า   เวียนหัว
comments powered by Disqus