ไมล์สะสมความสุข

สีเมจิก

mileofhappiness.jpg
หมายเหตุ :   รู้ท  =  route [n. vt.] การเดินทาง, วางเส้นทาง, เส้นทาง  
เป็นคำพูดทับศัทพ์ภาษาอังกฤษ ที่คนไทยมักใช้พูดกันในหมู่นักเดินทาง และบริษัทท่องเที่ยว
comments powered by Disqus