๏ กวี ซีอิ๊ว ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ ร่ำเขียนงานผ่านกลอนอักษรศิลป์
หวังแผ่นดินจดจำหลากคำขาน
ทั้งโคลงฉันท์มั่นหมายบรรยายกานท์
ที่บอกผ่านลายสลักอักษรา

เพียงความฝันลมแล้งที่แกล้งปลอบ
แม้นสุดขอบมวลเธียรอย่าเพียรหา
ด้วยยังด้อยมิติหลากวิชา
งามภาษาหาเด่นเป็นวรรคทอง

เป็นกวี..ซีอิ๊ว..ตามทิวทุ่ง
มิหมายมุ่งมั่นเอาเป็นเจ้าของ-
เกียรติยศรายรุมมาสุมกอง
ฤๅลำพองอวดกล้าเป็นอาจารย์

เป็นกวี..ซีอิ๊ว..หน้านิ่วเขียน
แอบร่ำเรียนกลกลอนอันอ่อนหวาน
ของบรรดาคนครูผู้เชี่ยวชาญ
แทรกซึมผ่านกระโหลกหนาปัญญาเบา

อันกวี..ซีไรท์ ไกลเกินกู่
จึงขออยู่อย่างเจียมมิเทียมเขา
รังสรรค์งานตามคิดลิขิตเรา
อย่าลอกเอางานท่านพึงหมั่นตรอง๚ะ๛
				
comments powered by Disqus