กวี ชีกอ ^O^

KIRATI

          
                                                   ร่าย...(โบ) ชมนาง... งาม แม่เอย ดั่งฝัน...งามเทียบจันทร์นวลแสง... งามแสร้งเย้ยยั่วฟ้า เลอลักขณา...งามยิ่ง พิศพริ้งพร่างแลเพริศ...เฉิดโฉมโพยมฟ้า...นาแม่ ยามแน่งอนงค์เยื้อง...ย่างร่างเรืองรังสี  ใจพี่นี้เจียนม้วย ซมป่วยด้วยรักท้น ล้นเทียมแท้อนงค์นุช ...บุษบงหอมพิสุทธิ์ ...กำจร โฉมนวลช่างชวนเชื้อ จักกอปรเกื้อบริพัตร ประหวัดฝันรัญจวน ครวญใคร่ฤทัยนบ สยบแนบเนื้อนวลน้อง ปองชมให้สมจิตร จริตฝัน... 85237328813443.gif
comments powered by Disqus