ลอยกระทง

วาสุกรี

ลอยกระทง  อย่าหลงทาง  ห่างพุทธะ
เลือนเลยละ  ประเพณี  ที่สืบสาน
บูชารอยพุทธบาท  องค์โสภิต  วิชิตมาร
ริมชลธาร  นัมทา  มหานที .......
comments powered by Disqus