“กำลังใจแม่ค้า”

บนข.


เป็นแม่ค้าอาชีพเร่งรีบเร้า                 

ตื่นแต่เช้าเร็วรี่ขมีขมัน

ตัวเป็นเกลียวอนิจจาหน้าเป็นมัน       

คนขยันคนอื่นนั้นยังนอนกรน

 

เตรียมของแล้วมุ่งมาดตลาดเช้า          ขืนซึมเซาตลาดสายมลายผล จัดของวางเรียงรายหญิงชายยล         แทบถนนคนสู่ดูวุ่นวาย

 

มีสิ่งของไว้ขายหญิงชายหนุน            พอคืนทุนกำไรไม่หดหาย มีกำไรต่อทุนพออุ่นกาย                   ไม่อดตายรายรอบถึงครอบครัว

 

ตั้งแต่เช้ายันสายยันบ่ายคล้อย           เหงื่อหยดย้อยแดดฝนต้องทนทั่ว ร้อนก็ทนฝนก็ทานบ้านก็ตัว             ไม่ยวนยั่วชำนาญการมายา

 

ก็เกิดเป็นแม่ค้าค่ะค้าขาย                  เจอะลูกค้ามากมายหลายสาขา เสน่ห์การค้าขายใช้วาจา                   เรียกเมตตาแม่ค้ามหานิยม

 

ต้องโอบอ้อมอารีวจีเพราะ                 ใช้คำเหมาะคะขาวาทีสม หากขืนปล่อยเหี้ยห่าก็พาจม             ปากคือคมน้ำคำควรคำนึง

 

เป็นแม้ค้าคนนิยมที่ลมปาก              ลูกค้ามากคนติดเขาคิดถึง ทั้งใกล้ไกลอุดหนุนการุณจึง-           ค้าขายพึงสังวรระวังคำ

 

ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแม่เอ๋ย              อย่าละเลยเผื่อแผ่แม่งามขำ ค้ากำไรเกินควรล้วนคนจำ                หากใจดำใครจะวุ่นอุดหนุนเรา

 

อีกวางตนจำเพาะได้เหมาะสม             คนนิยมรับทรัพย์ไม่อับเฉา กายอ่อนน้อมยอมตนเป็นคนเยาว์       แข็งกระด้างใครเขาจะจุนเจือ

 

ควรเรียกพี่อย่ารอรีเรียกพี่ไว้            คราวพ่อไซร้เรียกพ่อเป็นช่อเชื้อ คำโบราณท่านย้ำน้ำพึ่งเรือ              แม่ค้าเมื่อขายค้านำพาตน

 

จำต้องพึ่งลูกค้ามาอุดหนุน                ได้ต่อทุนกำไรไปเป็นผล ต่างพึงพาอาศัยน้ำใจดล                    ปากมีมนต์มัดใจกำไรแล....
comments powered by Disqus