เธอเป็นเพชร

วาสุกรี

เป็นเบอร์หนึ่ง  ด้วยกัน ไม่มันส์เหรอะ
จึ่งสะเออะ  ไปเสนอ  เป็นเบอร์สอง
เธอเป็นเพชร  แม้ใครบอก  เป็น ด .อ. ก. ท .อ .ง .
เบื่อเป็นรอง  กลับมานะ ข้าจะคอย
comments powered by Disqus