คิดถึง

คอนพูทน

๏ บทเพลงรุ้งเลื่อมราย พ ลิ้ ว ส า ย ห ม อ ก ลำคลองกระฉอกล้นฉ่ารินบ่าไหล สายลมไกวล่องกวัดโบกพัดไกว ป ลิ ว ใ บ ไ ม้ เ บิ ก ม่ า น..แลตระการตา   ๏ ช่อมาลีคลี่บานลานเวหน บ ร ร เ จิ ด ย ล เพลินยังเหมือนดังกระหว่า คลื่นสาดหาดกล่อมเห่นัยเวลา งามนางฟ้าร่ายฟ้อน..พลางฉะอ้อนนั้น   ๏ หยดหนาวลูบจูบทรวงเอยพวงกลิ่น อินทร์พรหมกล่อมน้อมขวัญพลอยประโลมขวัญ ผีเสื้อลายกรายมาอาบตาวัน ต า ก ปี ก ค รั้ น อุ่นเคียง..พราวระเรียงเพลง   ๏ ห มู่ ปั ก ษิ น บินเริงหอมเวิ้งหอม สายแดดตะล่อมดอกเหล่าตูมเย้าเต่ง ไผ่สีกอพ้อครวญชวนบรรเลง รำพันเหวงแผ่วหวาน..พรายพิมานเพียง   ๏ ผ่ อ ง ห ย า ด ส ร ว ง ควงดาวชื่นคราวชุ่ม บรรจงนุ่มหวามนิ่มตรงริมเฉลียง สังคีตกล่อมพร้อมขานลำนำเคียง แว่วรำพึงถึงเนียง..พ ร่ า ง พิ ล า ส นั ก   ๏ กอดพลอดอูมกรุ่นอวลในสวนฝัน กิ่งใบสั่นแต้มสีทอพจีถัก ค่อยค่อยจรดรอยจินต์วาดปิ่นวรรค คิ ด ถึ ง สั ก ม น ต์ เ ส ก..รุจิเรขคลอ๚ะ๛                            คอนพูธน®

comments powered by Disqus