รักเธอเท่าฟ้า

คีตากะ

1299114zr3emp25d2.gif
บางเพลา..สงบนิ่งยิ่งภูผา
เหมือนวาจาจำนรรจ์พลันสลาย
ดั่งโอษฐ์ลืมภาษาเลือนละลาย
ความว่างกลายโถมทับนับทวี
บางดวงตา...ว่างเปล่าราวอากาศ
ดั่งกระดาษหน้าว่างร้างเส้นสี
รูปทั้งหลายเร้นซ่อนจรลี
สุดวจีเอื้อยเอ๋ยเผยความนัย
บางรู้สึก...ดับหายมลายสิ้น
ดั่งชีวินล่วงลับดับแสงไข
ปราศความคิดชีวิตแลจิตใจ
ตกอยู่ในภวังค์ดั่งลืมกัน
บางห่างเหิน...ห่างไกลไม่รู้สา
วิสัชนาปราศรัยใช่เหหัน
ส่งสาส์นมาจากใจให้แก่กัน
ล้วนตื้นตันน้ำใจซึ้งไมตรี
รับรู้ทุกถ้อยคำทุกความหมาย
ห่างเพียงกายใจใกล้ไร้วิถี
ทุกบริบทจารึกรู้สึกดี
คงเปรมปรีดิ์ทุกครั้งดั่งใกล้กัน
ด้วยมีธรรมนำรักสมัครสมาน
ย่อมสราญทุกเมื่อเอื้อสวรรค์
หวังเธอจะแจ้งใจในสักวัน
พ้นโศกศัลย์ทวยเทวษวิเศษทรวง...
comments powered by Disqus