ลองดู

อรุโณทัย

จะขอลองเป็นครูสอนตนเอง
จะฮัมเพลงปลอบใจในวัยฝัน
จะเก็บคำ วลี ประโยคนั้น
มาเรียงร้อยรำพันเป็นบทกลอน
ก็จะลองทำดูให้รู้บ้าง
ขอเอาอย่างกวีเก่าในรุ่นก่อน
เฝ้าครุ่นคิดลิขิตมวลอักษร
สร้างละครแต่งนิทานงานศิลป์ไทย
comments powered by Disqus