คิดถึงแม่

อรุโณทัย

   คิดถึงวัน เก่าเก่า ครั้งวัยเยาว์
แม่ก็เฝ้า ห่วงใย ทะนุถนอม
คอยพัดวี ยุงริ้น ที่บินตอม
ท่านไม่ยอม ให้กล้ำกลาย ผิวกายเรา
   คิดถึงวัน เก่าเก่า ในวัยเด็ก
ลูกยังเล็ก แม่พร่ำสอน ทุกค้ำเช้า
เป็นเด็กดี ของพ่อแม่ ช่วยแบ่งเบา
ภาระเจ้า ช่วยกวาดถู บ้านเรือนให้
   คิดถึงวัน เก่าเก่า ในวัยเรียน
แม่เฝ้าเพียร อบรม บ่มนิสัย
ต้องอดทน พยายาม ร่ำเรียนไป
เมื่อเติบใหญ่ มีอาชีพ สำหรับตน
   คิดถึงวัน เก่าเก่า อยู่กับแม่
ช่างสุขแท้ ใจกาย ไม่สับสน
เมื่อทำผิด แม่อภัย ลูกทุกคน
แม่ไม่จน น้ำใจ เอื้ออารีฯ
comments powered by Disqus