ให้รางวัลตัวเองบ้างนะโยม

อ.วรศิลป์

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข
แต่อาจทุกข์ จนสุขหมด ถดถอยหาย
หากทำงาน เกินกำลัง ของร่างกาย
เงินที่ได้ จึงสูญไป กับค่ายา

แถมอายุ พลอยลด หดสั้นจู๋
ทั้งที่อยู่ บ้านใหญ่โต โก้โอ่อ่า
เหตุร่างกาย และจิตใจ ต้องอ่อนล้า
ก่อนเวลา อันควร ด่วนทรุดโทรม

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข
แต่อาจทุกข์ เหตุไม่เหมาะ เพราะหักโหม
ให้รางวัล ตัวเองบ้าง กันนะโยม
ก่อนจะโทรม ทั้งกายใจ ก่อนวัยควร
				
comments powered by Disqus