ปลดปลง

แมงกุ๊ดจี่

194860343122855.jpg

ยอมพ่ายแพ้แล้วทุกสิ่งนิ่งสดับ

ก่อนนานับดวงจิตอธิษฐาน

ต่อแต่นี้เลือนลบอย่าพบพาน

เถิดเพรงกาลล่วงเลยไม่เคย...

.

ความรู้สึกผูกพันในวันเก่า

เป็นเรื่องเล่าวนเวียนเปลี่ยนวิถี

เพียงหนึ่งบททดสอบกรอบชีวี

นับแต่นี้จารจรดเพื่อปลดปลง...

.

ขอน้อมจิตหาธรรมกอรปนำผล

มุ่งสวดมนต์สร้างบุญมาหนุนส่ง

ความหม่นหมองเลือนหายได้คลายลง

จักมุ่งตรงธรรมนั้นคือครรลอง...

.

อนิจจัง...ชีวิตลิขิตสร้าง

ทุกขัง...ต่างเวียนลอบตอบสนอง

อนัตตา...เคลื่อนคล้อยดูลอยล่อง

จงตริตรอง...สิ่งใดล้วนไม่เที่ยง...^^

.

.

ความสุข คือความสงบ  :  ความสงบ คือความสุข...

comments powered by Disqus