ถ้อยคำดีดี

อ.วรศิลป์

ถ้อยคำดีดี
แม้มีเพียงหนึ่ง
แต่เพราะลึกซึ้ง
เพียงหนึ่งจึงพอ

เพราะถ้อยคำดี
สิ่งดึจึงเกิดก่อ
อย่ามัวรั้งรีรอ
ให้กับเถิดหนอ...คำดีดี
				
comments powered by Disqus