16 มกรา บูชาครู

อ.วรศิลป์

16  มกรา  วันทาครู
ครูคือผู้ พิทักษ์ คุ้มรักษา
ผู้ชี้ทาง ชี้ธรรม นำปัญญา
ผู้เมตตา อารี มีพระคุณ

จากวัยเยาว์ จนเติบใหญ่ ครูหลายท่าน
คอยเจือจาน โอบเอื้อ และเกื้อหนุน
มือของครู ประคอง และค้ำจุน
รักอบอุ่น ครูมีให้ ไม่ขาดเลย

ครูเหนื่อยล้า ทั้งกายใจ หวังให้ศิษย์
ได้สัมฤทธิ์ สิ่งหวัง ดังเฉลย
จากไปนาน ยังคอยฟัง ข่าวเช่นเคย
ศิษย์ครูเอ๋ย ไปได้ดี ครูดีใจ

16  มกรา  บูชาครู
ศิษย์รับรู้ พระคุณครู อันยิ่งใหญ่
วันเวลา ล่วงเลยผ่าน นานเพียงใด
วันครูนี้ ศิษย์ส่งใจ มาไหว้ครู
				
comments powered by Disqus