เวลามีค่า

อ.วรศิลป์

เวลา ใช่มี เหลือเฟือ
เวลา ไม่อาจเผื่อ แผ่ให้ใคร
เวลา มีแต่ ผ่านล่วงไป
เวลา นั้นไม่ หวนย้อนคืน

อุบ้ติ ตั้งอยู่ ดับไป
สัจธรรม เกินใคร ขัดขืน
รุ่งอรุณ เย็นย่ำ ค่ำคืน
นอนตื่น รุ่งเช้า เวียนมา

เวลา นั้นมี จำกัด
เวลา คือสมบัติ ล้ำค่า
ใช้กัน ให้ดี นะเวลา
คุ้มค่า เกิดมา เป็นคน
				
comments powered by Disqus