ไตร่ครองก่อนปลงใจ

อ.วรศิลป์

คิดจะรักเพื่อรักษา
หรือเพียงเพื่อได้มาเป็นเจ้าของ
คิดจะรักเพื่อครอบครอง
หรือเพื่อปกป้องและดูแล

ใคร่ครวญคิดดูเอา
อย่างใดเล่าคือรักแท้
เพื่อปกป้องและดูแล
หรือเพียงแค่ได้ครอบครอง

ครวญใคร่กันให้ดี
ก่อนวันที่ต้องหม่นหมอง
เรื่องความรักอย่าคะนอง
จงไตร่ตรองก่อนปลงใจ

				
comments powered by Disqus