ไม่เหลือดี

อ.วรศิลป์

คนดูดีกับคนดี
สองคนนี้ ต่างกัน
คนดูดีอาจมีเป็นร้อยพัน
แต่คนดีนั้น คงมีไม่กี่คน

คนดูดี ที่ดีเพียงภายนอก
พอเปลือกลอก คงไม่พ้น
สายตาของผู้คน
ได้ยลเห็น ความเป็นจริง

ส่วนคนดี ดีจากข้างใน
จากหัวใจผ่องใสยิ่ง
เป็นคนดี ดีจริงจริง
จึงไม่เกรงกริ่งต่อสิ่งใดใด

ฉะนั้น เมื่อคิดจะดี
จึงสมควรที่ ดีจากหัวใจ
ถ้าดีแค่เปลือกกาย
ถึงสุดท้ายคงไม่เหลือดี
				
comments powered by Disqus