แผ่นดินพ่อ

บนข.

จะมีผืนดินใดให้ไออุ่น                           

เท่าผืนดินการุณย์อันยิ่งใหญ่

คือผืนดินที่หยัดยืนผืนดินไทย              

ปลูกหัวใจเป็นดอกรักสามัคคี

จะมีผืนดินใดที่สมบูรณ์                        

จะงอกงามพอกพูนทุกพื้นที่

เท่ากับผืนดินไทยที่มากมี                     

ดินน้ำดีนาข้าวพราวอุดม

ในน้ำนี้มีปลานามีข้าว                          

เป็นคำกล่าวนิยามความสุขสม

อดีตกาลผ่านมาน่าชื่นชม                    

บัดนี้ก็เหมาะสมมิต่างกัน

จะมีชนชาติใดน่ายกย่อง                      

อยู่ในความปรองดองสมานฉันท์

แม้นต่างสีต่างข้างต่างยืนยัน                

มิต่างนั้นเรื่องรักสามัคคี

นั้นคือชนชาติไทยใคร่สงบ                    

แม้นจะรบกันบ้างเสื้อต่างสี

แต่น้ำใจคนไทยอภัยมี                          

เป็นน้ำใจหลากสีดอกไม้บาน

จะมีเพลงชาติใดได้ไพเราะ                  

ที่จำเพาะปลุกใจให้อาจหาญ

เท่ากับเพลงชาติไทยปลุกใจชาญ        

เริงสราญอักโขชโยไทย

จะมีชนชาติใดในโลกนี้                         

จะโชคดีทุกสิ่งแสนยิ่งใหญ่

เท่ากับชนชาตินั้นชนชาติไทย                

เขาสุขใจใต้ร่มพระบารมี

ด้วยมีกษัตริย์ทรงทศธรรมล้ำ                

คอยชี้น้ำแนวทางสร้างวิถี

จะมีกษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงพลี         

ทรงงานหนักกว่านี้ไม่มีแล้ว

 จึงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน                    

น้ำพระทัยหลั่งรินให้ผ่องแผ้ว

ทุกข์ยากใดก็ไร้ทุกข์ไปทุกแนว             

ลูกคลาดแคล้วหมดทุกข์ที่รุกราน

และทรงเป็นราชายิ่งราชา                    

อาสภิวาจาทรงอาจหาญ

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ย้ำยืนกราน        

เพื่อกอปรสุขทุกประการแก่ประชา

จะมีผืนดินใดให้ไออุ่น                           

เป็นผืนดินการุณย์อุ่นเกศา

อุ่นด้วยน้ำพระทัยพระเมตตา                

แห่งพ่อหลวงปวงประชาล้นเกล้าไทย...

comments powered by Disqus