คิดถึงนัก

ก้าวที่...กล้า

คิดถึงนัก
ความรักลอยลมมาห่มฝัน
ไหวไหววนวนแต่ละวัน
รอยเอ๋ยรอยจันทร์พรรณราย
คิดถึงนัก
ความรักรั้งรอที่หล่นหาย
ไหวไหวให้เหลียวมาเดียวดาย
รอยจันทร์พรรณรายอยู่ปลายฟ้า
คิดถึงเอย
ฝากลมรำเพยปรารถนา
ฝากความคิดถึงส่งนิทรา
ฝากความเสน่หาในครานี้
comments powered by Disqus