ความผิดเล็กน้อย

อ.วรศิลป์

หยดน้ำ น้อยน้อย
หยดย้อย รวมกัน
ไม่ช้า ไม่นาน 
เต็มขัน เต็มตุ่ม

ความผิด เล็กน้อย
ค่อยค่อย กองสุม
กลายเป็น ไฟรุม
กลัดกลุ้ม ใจตน
				
comments powered by Disqus