เด็กน้อยในความทรงจำ

อ.วรศิลป์

นึกภาพ เมื่่อคราว นั่งชิงช้า
แกว่งไป แกว่งมา สนุกสนาน
เลือนลาง ผ่านไป แสนนาน
วันวาน วัยเยาว์ คราวเด็กน้อย

วันนี้ ไม่มีแล้ว ชิงช้า
กายา สูงวัย ใช่ย่อย
เหลือไว้ แค่เพียง ร่องรอย
เด็กน้อย ในความ ทรงจำ
				
comments powered by Disqus