ไม่เปลืองยางลบ

อ.วรศิลป์

เราใช้ ยางลบ เปลืองแค่ไหน
กับการ แก้ไข ข้อผิดพลาด
ชีวิต เปรียบไป คล้ายกระดาษ
มีผิด มีพลาด ได้มากมาย

แต่หาก ใช้สติ ใช้เหตุผล
เพื่ออยู่ กับคน ทั้งหลาย
ผิดพลาด ก็คง ไม่มากมาย
สุดท้าย แทบไม่ได้ ใช้ยางลบ
				
comments powered by Disqus