จากชาตะถึงมรณะ

อ.วรศิลป์

จากชาตะ ถึงมรณะ
ใครกันล่ะ จะบอกได้
ว่าสั้น ยาวเพียงใด
วันสุดท้าย เมื่อไหร่กัน

บางคน อาจสงสัย
เกิดทำไม หนอตัวฉัน
งุนงง และงงงัน
กับคืนวัน ที่่ผันแปร

จากชาตะ ถึงมรณะ
คือสัจจะ อันเที่ยงแท้
เตรียมให้พร้อม ก่อนจะแย่
ชีวิตไม่แน่ รู้แก่ใจ

สุขทุกข์ ที่่รายรอบ
จะชื่นชอบหรือหมองไหม้
ที่สุด วันสุดท้าย
ต้องดับไป ไม่ต่างกัน

วันนีั้ ที่ยังอยู่
จงยืนสู้ อย่างสร้างสรรค์
ชีวิต แต่ละวัน
ตั้งใจมั่น หมั่นทำดี
				
comments powered by Disqus