ไม่ผูกพัน

อ.วรศิลป์

ชีวิตเรา ไม่ใช่ เราเจ้าของ
เราเป็นพียง ผู้ครอบครอง และดูแล
ทรัพย์สมบัติ เราหาใช่ เจ้าของแท้
ล้วนผันแปร เมื่อยามแก่ เมื่อคราวตาย

เราได้กิน ได้มี ได้ใช้จ่าย
แต่สุดท้าย ชีพต้องดับ ลับสลาย
จากแรกเกิด ถึงครา ชีวาวาย
หัดปล่อยวาง บ้างก็ได้ ไม่ผูกพัน
				
comments powered by Disqus