ทัศนคติ

อ.วรศิลป์

มองโลก ด้านดี ชีวีสุข
มองโลก ด้านทุกข์ ชีวีหมอง
มองโลก สดใส หัวใจลำพอง
มองโลก เศร้าหมอง หมองหม่นใจ

มองโลก อย่างไร ได้อย่างนั้น
ทัศนคติ สำคัญ กว่าสิ่งไหน
ชีวิต จะตรม ระทมไหม้
หรือว่า สดใส ใจเราเอง
				
comments powered by Disqus