ขอบคุณ Thaipoem

อ.วรศิลป์

ขอบคุณนะ Thaipoem
ที่ช่วยเติมเต็ม ความตั้งใจ
ที่เปิด โอกาสให้
ได้ระบาย ได้แบ่งปัน

ขอส่งผ่าน สิ่งดีดี
สู่น้องพี่ อย่างสร้างสรรค์
โดยเรียงร้อย ถ้อยจำนรรจ์
ทั้งยาวสั้น แบ่งปันมา

อาจอ่อนด้อย ถ้อยวลี
แต่คงพอมี คุณค่า
เพราะรัก เพราะศรัทธา
ปรารถนา รักษาสังคม

ขอพระ อำนวยพร
สถาพร และสุขสม
ให้ Thaipoem อยู่คู่สังคม
เป็นที่นิยม เรื่อยเรื่อยไป

(ขอบคุณจากใจ)

				
comments powered by Disqus