สู้เท่าที่มี

อ.วรศิลป์

ถ้าชีวิต คือเกมแข่งขัน
สิ่งสำคัญ คือกติกา
กับน้ำใจ นักกีฬา
ที่ทุกชีวา พึงมี

ตราบเท่าที่ ยังมีเวลา
สู้ไปเรื่อยหนา อย่าหนี
หกล้มหกลุก กี่ที
สู้เท่าที่มี ลมหายใจ
				
comments powered by Disqus