เพราะให้จึงได้รับ

อ.วรศิลป์

เพราะให้ไป จึงได้มา
ธรรมสัจจา พึงใส่ใจ
เช่นรู้จัก ให้อภัย
พลาดผิดเมื่อใด ได้อภัยเช่นกัน

เช่นช่วยคน ที่ลำบาก
ยากตกยาก คนช่วยพลัน
ส่วนทำบุญ ทำทานนั้น
สวรรค์ท่าน ตอบแทนเอง
				
comments powered by Disqus