ต้นทุนชีวิต

อ.วรศิลป์

ต้นทุนชีวิต
เราได้ติด ตัวมา มากแค่ไหน
ต้นทุนชีวิต ของเรา คืออะไร
เราบริหาร อย่างไร กับต้นทุน

วันสุดท้าย เมื่อต้อง ปิดบัญชี
สรุปต้นทุน ชีวี ที่เวียนหมุน
คงได้รู้ว่า กำไร หรือขาดทุน
คิดคำนวณ จากต้นทุน ที่ได้มา

การบริหาร จัดการ ต้นทุนชีวิต
คือการคิด ว่าคุ้มไหม ในคุณค่า
คือการคิด ว่าคุ้มไหม กับเวลา
ที่ได้มา เหลือสิ่งใด ให้โลกเอย
				
comments powered by Disqus