ไฟโกรธ

อ.วรศิลป์

ยามใดที่ใจโกรธ
อย่าเฉาโฉดโกรธอยู่นาน
ยิ่งโกรธยิ่งทรมาน
ดุจไฟผลาญเผาในทรวง

ความโกรธร้ายดั่งไฟ
มหันตภัยอันใหญ่หลวง
อย่าเก็บไว้ให้หม่นทรวง
เป็นตัวถ่วงหน่วงจิตใจ

ดับไฟโกรธแต่ต้นลม
ก่อนลุกโหมเป็นเพลิงใหญ่
หากประมาทอาจพลาดไป
จนบรรลัยไฟคลอกเอา
				
comments powered by Disqus