ใจเขา ใจเรา

อ.วรศิลป์

ใจเขากับใจเรา
ใจเรากับใจเขา
ใจของใครกันเล่า
ที่ตัวเราควรเอาใจ

อยู่ร่วมกับคนอื่น
พึงหยิบยื่นน้ำใจให้
ใจเขาหรือใจใคร
รักษาไว้ใช้ไมตรี

แสดงความมีน้ำใจ
คนรอบกายได้สุขี
ความสุขความยินดี
ยิ่งทวีย้อนคืนใจ

ใจเขากับใจเรา
นั้นควรเอาผูกเข้าไว้
ด้วยไมตรีมีน้ำใจ
ใจผูกใจไปชั่วกาล
				
comments powered by Disqus