รอเพื่อน เยือนนา

อ.วรศิลป์

ไอดิน และกลิ่นฝน
ฝากลมบน ช่วยพัดพา
ข้ามเขา ลำเนาป่า
สู่มิตรข้า ที่อยู่ไกล

ยามนี้ ฟ้าชุ่มฝน
เมฆสีหม่น ฝนห่าใหญ่
รวงข้าวอ่อน ตอนโยกไกว
พาเพลินใจ ในอุรา

กบเขียด ร้องระงม
ยามฝนลม โถมจากฟ้า
อาหาร คนบ้านนา
รอเพื่อนยา กลับมาเยือน

คนไกล เฝ้าคอยท่า
รอเวลา เจอหน้าเพื่อน
นับวัน และนับเดือน
รอวันเพื่อน กลับเยือนนา

ชีวิต ในเมืองใหญ่
สีแสงไฟ วิไลหนา
ไหนเล่า เท่าบ้านนา
นอนเบิ่งฟ้า ยามราตรี

ใกล้วัน ฝนสั่งฟ้า
โอ้เพื่อนข้า รู้ไหมนี่
ฝากฝนลม โถมทวี
บอกเขาที...ข้านี้คอย
				
comments powered by Disqus