ถนนชีวิต

อ.วรศิลป์

ถนนชีวิต ไม่มียูเทิร์น
ระหว่างการก้าวเดินอย่ามัวเพลิน เพราะเดินย้อนกลับไม่ได้
แต่ละวัน ผ่านแล้วก็ผ่านไป
ผิดพลาดแล้วแก้ไม่ได้ ได้แต่แค่เสียดาย

ถนนชีวิต ไม่มียูเทิร์น
ฉะนั้นอย่าหลงเพลินเดินทางอบาย จนเกิดเสียหาย
เพราะชีวิตทุกวัน เราท่านล้วนก้าวเข้าหาความตาย
ขืนปล่อยตัวเหลวไหล สุดท้ายอาจกลับตัวกลับใจไม่ทัน

ถนนชีวิต ไม่มียูเทิร์น
ทุกก้าวที่เดิน พึงเดินอย่างสร้างสรรค์
ใช้ศาสนา ใช้พระธรรม ส่องนำเส้นทางชีวัน
สุดท้ายจะได้ไม่ต้องประหวั่น ยามสิ้นสุดถนนชีวัน อันไม่มียูเทิร์น
				
comments powered by Disqus